ENERGIETECHNIEK: WAT IS DAT?

Energietechniek is alle techniek binnen de infra en elektrotechniek. Energie maakt de energietransitie mogelijk. De overgang van fossiele brandstoffen naar elektrische energie is in volle gang. Elektrificatie noemen we dat. Zonne-energie en windenergie, maar ook waterstof zijn hier voorbeelden van. Dit vraagt een andere, maar ook nieuwe manier van werken met elektriciteit. Quercus Energy Technicians biedt duurzame oplossingen door nieuwe energy technicians op te leiden, en bestaande energy technicians bij te scholen.

WIJSHEID
VERTROUWEN
ENERGIEK
CONTINUÏTEIT