Het verschil tussen laagspanning, middenspanning en hoogspanning

Verschillende Spanningsniveaus

Het spanningsniveau geeft aan hoeveel energie, oftewel de druk van een voedingsbron, aanwezig is in een stroomkring. In de elektrotechniek is er sprake van verschillende spanningsniveaus. In de normen wordt onderscheid gemaakt tussen laag- en hoogspanning. Het begrijpen van deze spanningsniveaus is belangrijk om te bepalen welk voltage geschikt is voor de toepassing waar je mee te maken hebt. Het is ook belangrijk om te weten welke risico’s je loopt wanneer je werkzaamheden doet in de buurt van spanningvoerende delen. Ieder spanningsniveau heeft daarom een eigen certificering. De verschillen tussen de laagspanning, en hoogspanning worden verder toegelicht.

Laagspanning middenspanning hoogspanning

Wat is het verschil tussen laag-, midden- en hoogspanning?

Wat is laagspanning?

Laagspanning heeft een nominale spanning van maximaal 1.000 V wisselspanning of 1.500 V gelijkspanning. Laagspanning kom je tegen in je eigen huisinstallatie en wordt gebruikt in huishoudelijke elektronica, zoals lampen, telefoons en televisies. Maar ook voor opladers, laptops en andere apparaten die we dagelijks gebruiken.

Laagspanning heeft volgens de norm een laag spanningsniveau, maar toch kan werken met dit niveau ook gevaarlijk zijn. Quercus leidt de technici op in verschillende opleidingsniveaus waarbij we onze cursisten bewust maken van de risico’s en de maatregelen die je wilt nemen om het werk veilig te houden. Dit sluiten we af met een certificaat, als bewijs van je kennis. Deze certificaten worden door verschillende opdrachtgevers gevraagd. Welke laagspanningcursus jij kan volgen lees je onder ‘Laagspanningcursussen bij Quercus’.

De verschillende opleidingsniveaus en het bijbehorende vakgebied kun je herkennen aan de naam van de opleiding en de bijbehorende functie. Zo onderscheiden we de volgende functies: VOP, voor Voldoende onderricht Persoon, VP voor Vakbekwaam Persoon, WV voor Werk Verantwoordelijke en IV voor Installatie Verantwoordelijke. Deze certificaten kunnen afgegeven worden voor een beperkt aantal handelingen, of voor meer handelingen. Zo geven wij cursussen voor VOP meters, maar ook voor VP laagspanning of VP hoogspanning.

Wat is hoogspanning?

Hoogspanning heeft een nominale spanning hoger dan 1.000 V wisselspanning of 1.500 V gelijkspanning. Hoogspanning wordt gebruikt om elektriciteit over lange afstanden te transporteren en om grote hoeveelheden elektrische energie efficiënt te leveren. Deze spanningen komen we tegen in elektriciteitscentrales en het distributie net met hoogspanningsleidingen.

Veilig werken in, met en in de nabijheid van hoogspanning is essentieel omdat het risico op ernstige elektrische ongevallen, brand en zelfs dodelijke verwondingen groot is.

Wat is middenspanning?

Bij de netbeheerders heeft een functionele onderverdeling gemaakt in het distributienet. Hierbij wordt gesproken over Middenspanning, wanneer het spanningsniveau tussen de 1.000V en 25.000V wisselspanning ligt. De netbeheerder spreekt over Hoogspanning, wanneer het spanningsniveau hoger is dan 25 kilovolt.

Laagspanning middenspanning hoogspanning

Hoog- en middenspanningcursussen bij Quercus

Quercus biedt de volgende cursussen aan in de hoogspanning:

NEN 3840 VP
BEI BHS AVP MS distributie
BEI BHS VP MS distributie

Laagspanningcursussen bij Quercus

Bij Quercus zijn de volgende cursussen te volgen in de laag- en middenspanning:

NEN 3140 VP 
NE 3140 IV WV 
BEI BLS AVP LS distributie 

Is het certificaat NEN 3140 VOP van de cursist verlopen? kies voor een hercertificering.

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.