';

NEN 3840 cursus

    • Keuze uit >80 certificeringen

    • Erkende mbo-opleidingen

    • STIPEL

    • NRTO

NEN 3840: werken aan hoogspanningsinstallaties

Werken met of aan elektrische objecten brengt altijd risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een kortsluiting, verbranding, vlambogen, brand of ontploffingsgevaar. Goede veiligheidsnormen zijn dus belangrijk als je de kans op ongelukken en letsel zo klein mogelijk wilt houden. Dit geldt met name op het gebied van hoogspanning; de NEN 3840 is een voorbeeld van zo’n norm die bijdraagt aan een veilige werkomgeving.

NEN 3840 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. NEN 3840 is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning hoger dan 1 000 V wisselspanning of 1 500 V gelijkspanning.

NEN 3840

NEN 3840 certificeringen

NEN 3840 VOP (Voldoende onderricht persoon) is voor iedereen die onder begeleiding van een vakbekwaam persoon (VP) de werkzaamheden uitvoert. Een Voldoende Onderricht Persoon is iemand die voldoende is geïnstrueerd en die onder toezicht van een Vakbekwaam Persoon en/of werkverantwoordelijke de werkzaamheden uitvoert. Hierdoor is hij of zij in staat om gevaren te herkennen en te voorkomen, die bij werkzaamheden aan elektrotechnische hoogspanningsinstallaties kunnen worden veroorzaakt. NEN 3840 VP is voor ervaren mensen die de werkzaamheden zelfstandig mogen uitvoeren. Een Vakbekwaam Persoon is een elektrotechnische monteur die alle voorkomende elektrotechnische werkzaamheden uitvoert volgens NEN 3840. Hij voert deze werkzaamheden uit volgens het aanwijsbeleid van de IV/WV (installatie- werkverantwoordelijke en werkverantwoordelijke)

Onze NEN 3840 certificeringen

De NEN 3840 cursus is bedoeld voor elektrotechnisch onderlegde personen, die elektrotechnische werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties verrichten. Maar ook voor niet- elektrotechnici die in hun dagelijkse werkzaamheden elektrotechnische risico’s lopen of op andere wijze met elektrotechnische risico’s te maken hebben.

Ons aanbod:

NEN 3840 VP
NEN 3840 VOP

Veelgestelde vragen

NEN 3840

Deze website gebruikt cookies om je de beste ervaring te kunnen aanbieden. Accepteer de cookies door op 'Accepteer cookies' te klikken.