Het opleiden van mbo’ers levert de maatschappij veel op. Het zorgt voor een aanwas in sectoren waar een tekort is aan personeel én het vergroot de kwaliteit van leven voor opgeleiden, zo blijkt uit onderzoek. Judith Schleper ziet dit als Manager Opleidingen ook bij Quercus Energy Technicians (QET) terug. “Met onze opleidingen willen we een springplank zijn voor kandidaten.”

Kansen in de techniek

In de energietechniek staat menig bedrijf te springen om opgeleid en gecertificeerd personeel. Judith ziet bij QET veel kandidaten binnenkomen die zich daarom laten om- of bijscholen. “Door de kansen in de techniek besluiten zij de stap te zetten en een opleiding te gaan volgen. Het is mooi om kandidaten die kans te kunnen bieden. Met de juiste papieren op zak kunnen ze gaan werken waar hun hart écht ligt.”

“Ook in de techniek is de vraag urgent”

Mbo’ers zijn volgens Judith enorm belangrijk. “Zonder hen komt de wereld tot stilstand. Ook in de techniek is de vraag urgent en kandidaten realiseren zich dat maar al te goed. We vinden het bij QET belangrijk om het belang van het individu niet uit het oog te verliezen. Waarin wil iemand zelf doorgroeien en  hoe kunnen wij daaraan bijdragen?”

Een korte maar krachtige onderwijsperiode

De doelgroep van QET bestaat voor het overgrote deel uit echte doeners. Praktisch ingestelde vakmensen, die liever niet al te lang met hun neus in de boeken zitten. “Voor deze groep is de drempel om weer te gaan leren best hoog”, erkent Judith. “Daarom bieden we onze lessen in kleine groepen aan. Docenten kunnen dan makkelijker een oogje in het zeil houden en waar nodig extra begeleiding bieden.”

“Je merkt ook dat deelnemers elkaar helpen op de punten waar ze moeite mee hebben”

De onderwijsperiodes worden bewust kort gehouden. “Drie maanden is voor de kandidaten goed te overzien”, geeft Judith aan. “Daarnaast zitten de lessen en examens dicht op elkaar, zodat de kennis nog vers in het geheugen zit. Je merkt ook dat deelnemers elkaar helpen op de punten waar ze moeite mee hebben. Dat is altijd mooi om te zien.”

“Zonder papieren kom je er nu eenmaal niet”, stelt Judith. “De techniek biedt veel voordelen voor deze groep, want de basis is vaak hetzelfde. Hierdoor kunnen ze later makkelijk een andere richting op en doorgroeien in het vak. Met onze opleidingen willen we een springplank zijn voor kandidaten.”