De schaarste aan goed opgeleide en gecertificeerde technici terugdringen: dat is volgens Jasper Fledderus de eerste stap richting een energierijke toekomst. “Er verandert veel in de energietechniek, maar met name de basisvaardigheden en het technisch inzicht blijven enorm belangrijk. Juist op opleidingsvlak valt er met het oog op de veranderingen in de energietechniek veel winst te behalen”, vindt de Operationeel Manager van Quercus Energy Technicians.

“De technologische vooruitgang is niet terug te draaien”, erkent Jasper. “Waar een huis vroeger één groep in de meterkast had, zijn dat er nu soms wel twaalf. We zijn gewend geraakt aan een bepaalde luxe. Die ontwikkelingen hebben ons veel gebracht, maar brengen ook de nodige uitdagingen met zich mee.” Een van de uitdagingen waar Jasper op doelt, is de verzwaring van het elektriciteitsnet. Om iedereen van energie te kunnen blijven voorzien, moet het net de komende decennia flink verzwaard worden. De plannen liggen er, maar de uitvoering wordt volgens velen een flinke uitdaging.

“Het betekent in de eerste plaats dat er de komende jaren veel meer monteurs nodig zijn om de werkzaamheden in goede banen te leiden”, vult Jasper aan. “Zij vormen het fundament. Hoe meer monteurs we opleiden en certificeren, hoe groter onze bijdrage aan de continuïteit van de energietechniek.” Hoewel installaties steeds complexer worden, is er volgens Jasper in de basis niet veel veranderd binnen de energietechniek. “Natuurlijk vragen de ontwikkelingen om meer kennis en kunde, maar met name in de laagspanning wordt het werk nog op de ‘ouderwetse’ manier verricht. De basisprincipes van de energietechniek gelden nog steeds.”

De rol van Quercus Energy Technicians is volgens Jasper dan ook een belangrijke. “Tijdens onze opleidingstrajecten en cursussen krijgen kandidaten die basisprincipes uitvoerig mee. De praktische uitvoering en de efficiëntie zijn daarin essentieel, maar we besteden ook veel aandacht aan de veiligheid. Als monteur moet je je eigen veiligheid waarborgen, maar ook die van de eindgebruiker. In onze praktijkwerkplaats simuleren we daarom ook wat er mis kan gaan, zodat de monteurs het veilig werken echt gaan omarmen.” “Voor alles wat er de komende jaren vernieuwd en aangelegd moet worden, begint het bij stap één”, vat Jasper samen. “Er zijn monteurs nodig die de eerste schop in de grond zetten en de eerste kabel trekken. Door deze mensen op te leiden en veilig te leren werken, dragen we bij aan het complete plaatje. Die basis is ontzettend belangrijk als we met elkaar de energietechniek verder willen helpen.”